thermoalu

FONOSTOPThermoAlu

Charakteristika

Kročajová izolácia, Tepelná izolácia

Použitie

Podlahové kúrenie

Aplikácia

Pod poter

ΔLw

28dB

Balenie

Rolka

Rozmer

1x10m, 1x5m, 1x6m, 1x8m

  • Útlm krokového hluku: ΔLw 28dB

FONOSTOPThermoAlu je navrhnutý k vyriešeniu
tepelno-akustických problémov pri podlahových doskách s podlahovým vykurovaním pomocou jedného výrobku.

FONOSTOPThermoAlu je výsledkom spojenia
FONOSTOPAlu s rozšíreným rezom polystyrénového panelu na pásy, takže výrobok môže byť dodávaný v rolkách, čo zjednoduší a zrýchli prácu oproti realizácii za pomoci panelov.

FONOSTOPThermoAlu

Typ25354555
Hrúbka (*)26 mm
36 mm46 mm56 mm
Tepelný odpor R (*) (EN 12667)0,65 m²K/W0,95 m²K/W1,20 m²K/W1,50 m²K/W
Rozmer rolky1×10 m1×8 m1×6 m1×5 m
Šírka1,05 m1,05 m1,05 m1,05 m

Realizácie:

Technické parametre:

Hrúbka
Alu-fólia
6,5 mm approx
0,012 mm
Rozmer rolky
1,05×15,0 m
Plošná hmotnosť1,1 kg/m2
Vodotesnosť (EN 1928)1 KPa
Difúzny koeficient (zvuko-izolačná fólia)µ 1.500.000
Dynamická tuhosť (certifikát ITC
v súlade s UNIEN29052 str. 1.)
Zaťaženie 200 kg / m2
s’ = 21 MN/m3
Teoretická úroveň redukcie kročajového hluku∆Lw = 28 dB
Test redukcie hrúbky pri zaťažení 200kg/m2 (EN 1606)≤1 mm ca
Stlačiteľnosti (EN 12431: 2000)≤2 mm
Tepelná vodivosť (podľa STN EN 12667)0,039 W/m.K
TesnosťVodeodolný
Trieda horľavostiTrieda 1
Odolnosť proti zaťaženiu Statické (EN 12730): 35 kg
Dynamické (EN 12691): 20cm
Tepelná vodivosť
Alu-fólia
236 W/mK
Tepelná vodivosť
Tkanina
0,045 W/mK
Tepelný rozptyl
Alu-fólia
α = 8,2 · 10-5 m2/s

Zaujal Vás materiál INDEX FONOSTOPAlu alebo FONOSTOPThermoAlu? Kontaktujte nás.