FONOSTOPTrio

Fonostop Trio
  • Typ: Kročajová izolácia /pod poter/
  • Útlm krokového hluku: ΔLw 28dB
  • Zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti: ΔRw=7,63dB

FONOSTOPTrio je vyrobený z rovnakého materiálu ako FONOSTOPDuo. Tvoria ho však tri izolačné vrstvy a vrchná strana je lemovaná rovnakou vrstvovou netkanej textílie ako spodná vrstva.  FONOSTOPTrio sa používa v kombinácii s FONSTOPDuo pre dosiahnutie požadovaných izolačných vlastností, vyššiu dynamickú tuhosť, pre izoláciu ľahkých podláh  a aby bolo možné uspokojiť požiadavky pre na akustickú izoláciu nad rámec normy.

Výhody materiálu FONOSTOPTrio:

  • FONOSTOPTrio samostatne alebo v kombinácii
    s FONOSTOPDuo, je schopný uspokojiť akékoľvek požiadavky izolácie proti kročajovému hluku.
  • FONOSTOPTrio je relatívne ľahký výrobok,
    akonáhle je položený, sa vôbec nepohybuje

Technické parametre:

Hrúbka7,5 mm
Rozmer rolky
1,05x10m
Hustota1,6 kg/m2
Tepelná vodivosť (podľa STN EN 12667)0,039 W/m.K
TesnosťVodeodolný
Trieda horľavostiTrieda 1

Akustické vlastnostni podľa normy EN 12354-2:

SystémDynamická tuhosť∆Lw∆Rw
FONOSTOPDuo21 MN/m3
28 dB7,63 dB
FONOSTOPDuo+FONOSTOPDuo11 MN/m332 dB10,63 dB
FONOSTOPTrio+FONOSTOPDuo9 MN/m333,5 dB10,63 dB

Príklad použitia materiálu FONOSTOPDuo a FONOSTOPTrio v konštrukcii:

FONOSTOPDuo + FONOSTOPTrio

Realizácie:

Zaujal Vás materiál INDEX FONOSTOPDuo? Kontaktujte nás.