FONOSTOPAlu

Fonostop Alu
  • Typ: Kročajová izolácia /pod poter/
  • Útlm krokového hluku: ΔLw 28dB

FONOSTOPAlu je viac-účelová zvuková izolácia proti kročajovému hluku.  Tvorí ju zvukovo izolačná fólia spolu s hliníkovou fóliou (odrazivosť ~ 90%), chránenou plastickým filmom.  FONOSTOPAlu má vysokú tepelnú vodivosť (Λ ~ 236 W / mK) a veľmi vysokú tepelnú difúziu (difuzivita
α = 8,2 · 10-5 m2 / s). Vďaka týmto vlastnostiam je tento produkt určený pre podlahové dosky s podlahovým kúrením, kde vrchná hliníková fólia rovnomerne rozvádza teplo z podlahového kúrenia.

Realizácie:

Technické parametre:

Hrúbka
Alu-fólia
6,5 mm approx
0,012 mm
Rozmer rolky
1,05×15,0 m
Plošná hmotnosť1,1 kg/m2
Vodotesnosť (EN 1928)1 KPa
Difúzny koeficient (zvuko-izolačná fólia)µ 1.500.000
Dynamická tuhosť (certifikát ITC
v súlade s UNIEN29052 str. 1.)
Zaťaženie 200 kg / m2
s’ = 21 MN/m3
Teoretická úroveň redukcie kročajového hluku∆Lw = 28 dB
Test redukcie hrúbky pri zaťažení 200kg/m2 (EN 1606)≤1 mm ca
Stlačiteľnosti (EN 12431: 2000)≤2 mm
Tepelná vodivosť (podľa STN EN 12667)0,039 W/m.K
TesnosťVodeodolný
Trieda horľavostiTrieda 1
Odolnosť proti zaťaženiu Statické (EN 12730): 35 kg
Dynamické (EN 12691): 20cm
Tepelná vodivosť
Alu-fólia
236 W/mK
Tepelná vodivosť
Tkanina
0,045 W/mK
Tepelný rozptyl
Alu-fólia
α = 8,2 · 10-5 m2/s

Zaujal Vás materiál INDEX FONOSTOPAlu alebo FONOSTOPThermoAlu? Kontaktujte nás.